Menu

Odpowiedzialność społeczna

Firma Energy5 w swej działalności kieruje się mottem „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces." - Henry Ford.

Naszym celem jest budowanie organizacji, która jest przyjazna dla zatrudnionych osób i otwarta na wspieranie wszelkiego rodzaju działań społecznych związanych z ochroną środowiska jak i przedsięwzięć społecznych i charytatywnych.  

Najważniejsze aspekty naszej odpowiedzialności społecznej to:

  • Budowanie przyjaznej firmy dla osób w niej zatrudnionych
  • Oferowanie bezpiecznych produktów
  • Ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne 
  • Rzetelność i solidarność w kontaktach z klientami i dostawcami
  • Budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną
  • Zaangażowanie w rozwój nauki, wspieranie przedsięwzięć społecznych i charytatywnych