Menu

Unia Europejska

Projekty ze wsparciem Unii Europejskiej
 

Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

Firma ENERGY 5 Sp. z o.o. otrzymała dofinasowanie projektu pod tytułem:
„Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych”.

 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.

Firma ENERGY 5 Sp. z o.o. otrzymała dofinasowanie projektu pod tytułem:
"Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.”.