Menu

Projektowanie

Kompleksowe przygotowanie projektów elektrowni fotowoltaicznych to jeden z najważniejszych elementów oferty naszej firmy. Osiągane przez nas dobre wyniki w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych są poparte doświadczeniem kadry zdobytym w przedsiębiorstwach zajmujących się energetyką jak również projektowaniem, produkcją i realizacją elewacji budynków na największych obiektach w Polsce i zagranicą. Projektujemy i nadzorujemy wykonanie instalacji BiPV, które stanowią  integralne elementy budynków, w tym:

 • ściany budynków - elewacje wentylowane,
 • zadaszenia,
 • wiaty,
 • świetliki,
 • ekrany akustyczne na dachach budynków z ogniw fotowoltaicznych,
 • ogniwa montowane w elewacjach słupowo-ryglowych.

W tym zakresie oferujemy wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego, warsztatowego, uzgodnień, opinii (dotyczących wymogów przeciwpożarowych elementów budynków oraz innych właściwości funkcyjno-użytkowych ), doradztwo i nadzór podczas realizacji. W przypadku wyrobów mających charakter indywidulany wykonujemy dokumentację techniczną, która spełnia zapisy art. 10 Ustawy o Wyrobach Budowlanych do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Posiadamy również doświadczenie w wykonywaniu badań sprawdzających np. w Instytucie Techniki Budowanej, które mogą być niezbędne do potwierdzenia właściwości funkcyjno-użytkowych instalowanych elementów przy skomplikowanych realizacjach.

Posiadana przez nas wiedza w zakresie działania energetyki w Polsce oraz zdobyte doświadczenie przy zrealizowanych projektach dla podmiotów  gospodarczych,  jednostek samorządu terytorialnego,  klientów prywatnych  pomaga nam świadczyć wysokiej jakości usługi i sprostać wymaganiom Inwestorów. Nasze projekty zawierają najnowsze rozwiązania techniczne, które za każdym razem są maksymalnie zoptymalizowane i dostosowane  pod potrzeby klienta.

Nasza oferta obejmuje:

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego na podstawie wykonanego audytu wraz z oceną ekonomiczną i technologią montażu instalacji fotowoltaicznej.
   
 • Uzyskanie decyzji o warunki zabudowy, warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej i dodatkowo karty środowiskowej przedsięwzięcia oraz raportu środowiskowego (jeśli jest wymagany).
   
 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę.
   
 • Uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń i uzgodnień administracyjnych, i prawnych nie wymienionych powyżej.
   
 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
   
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz jeżeli jest to konieczne jednostkowego zastosowania w obiekcie. 

W razie zainteresowania naszą ofertą i w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.